Meediamonitooring

Aitame jälgida meedias toimuvat ning olla kursis arengute ja trendidega.

Analüüsid

Aitame analüüsida meediakajastust ning teha selle põhjal õigeid otsuseid.

Sotsiaalmeedia

Jälgime, kus arutelu kuumaks läheb ning anname sellest kiiresti teada.

Kuvandi mõõtmine

AItame näha, milline kuvand on organisatsioonil meedias.

Meie teenused

Üha suuremale arvule klientidest osutub keeruliseks hoomata suurt infotulva ja sellest kasu saada. Seda eriti juhul, kui oluliseks faktoriks on kiirus. Siis on suureks abiks meediamonitooring, mille väljundiks on kliendipõhised kokkuvõtted, kusjuures need pole pelgalt kokkuvõtted artiklitest, vaid nende tegemisel on võetud aluseks Teie vajadused.

Enamuse kokkuvõtetest toimetame kohale Teile sobiva portaalilahenduse vahendusel, mis on kiireim viis info saamiseks ning teeb selle laiema firmasisese kasutamise lihtsaks. Me võime kokkuvõtteid saata ka e-posti teel ja kuvada neid Teie intranetis või veebilehel. Samuti võime lisada kokkuvõtetele originaalmaterjali ajalehe väljalõike, raadiosaate või teleklipi näol.

Monitooringu käivitamiseks on vajalikud järgmised sammud:

  • Lepitakse kokku millistest riikidest monitooringut soovitakse tellida
  • Määratakse kanalid ja meediatüübid
  • Defineeritakse valdkonnad ja märksõnad, mille kohta on teavet vaja koguda
  • Otsustatakse millisel moel teavet soovitakse saada

Klliendile pakutav analüüs on koostatud vastavalt tema vajadustele ja soovidele tagamaks parima ülevaate kliendi ettevõtluskeskkonnast. Paljude klientide jaoks on oluline, et me oleme sõltumatu vaatleja ning kasutame ratsionaalset lähenemist ja metodoloogiat, mis ühendab empiirilised andmed meie teadmiste ja pikaajalise kogemusega.

Üha rohkem kogu meedia sisust toodavad tavalised inimesed. Na võtavad sõna ettevõtete poolt ja vastu. Üks väike piisk sotsiaalmeedias võib lahvatada suure skandaali.

Meedius aitab kursis olla sotsiaalmeedia trendidega ning hoida silm peal olulistel vestlustel, et vajadusel kiiresti reageerida.

Meedius aitab Sul meedias avaldatavast infost võimalikult palju kasu saada.

Anname Sulle nõu, kuidas meediaseire võib edendada Sinu ettevõtte müüki, turundust ja kommunikatsiooni.

Näitame, kuidas juhtkond võib oma otsuste tegemisel toetuda meediamonitooringule.

Koos Sinuga pigistame meediast välja infokontsentraadi ja saame selle abil kokteili, mis turgutab Sinu ettevõtte edukust.

Kirjuta või helista. Räägime.

Võta ühendust

Sinu nimi (nõutav)

Sinu e-post (nõutav)

Teema

Sõnumi sisu