Mis see kuvandi mõõtmine siis õigupoolest on?

5 põhjust, miks on kuvandi mõõtmine kasulik

  • Annab ülevaate, kuidas meedia ja avalikkus teid näeb
  • Saab selguse, kas firmasisene ja avalik kuvand ühtib
  • Oluliselt selgemaks saab kommunikatsiooni ja avalike suhete tööülesanded
  • Annab hea tagasiside töö tulemuslikkusest
  • Peegeldab ettevõtte tugevusi ja nõrkusi

Saa hea ülevaade, milline on ettevõtte kuvand meedias ja kuidas see ühtib firma enda visiooniga.

Kuvandit saab mõõta:

  • ettevõttel
  • projektil
  • kampaanial või sündmusel

Me puutume igapäevaselt kokku ettevõtetega, kellele kuvandi mõõtmise tulemusi selgitades tuleb välja suur üllatus – ettevõtte avalik maine ehk kuvand on ootamatu, sest firmasiseselt on pilt ja visioon teine.

Organisatsiooni kuvand firma siseselt ja meedias ning avalikkuses võivad olla väga erinevad.

Näiteks on ettevõtte enda väärtusteks kliendikesksus, paindlikkus ja hinnasõbralikkus, kuid avalikkus ja meedia võib neid näha hoopis arrogantsete, kallite ja kasumile orienteerituna. Seda on oluline teada eelkõige kommunikatsiooni- ja PR-tiimil, et saaks tööd paremini ning selgemalt planeerida.

Selleks, et teaksid oma positsiooni turul või avalikkuse hoiakut, on tarvis läbi viia meediauuring, mõõtmaks ettevõtte, kampaania või projekti mainet. Soovitame meediamonitooringut ja analüüsi teha järjepidevalt, näiteks kord kvartalis, et oleksid kuvandiga kursis ja teaksid, mida teist arvatakse. Nii on kommunikatsiooni ja avalike suhete tööülesanded selgemad ning eesmärgipärasemad.

Kuvandi mõõtmine annab väga hea ja põhjaliku ülevaate sellest, kuidas avalikkus näeb ettevõtet, projekti või kampaaniat. Mõõtmine hõlmab nii televisiooni, trükimeediat, raadiot kui ka sotsiaalmeediat.