Mis see kuvandi mõõtmine siis õigupoolest on?

Organisatsiooni kuvand firma siseselt ja meedias ning avalikkuses võivad olla väga erinevad.

Näiteks on ettevõtte enda väärtusteks kliendikesksus, paindlikkus ja hinnasõbralikkus, kuid avalikkus ja meedia võib neid näha hoopis arrogantsete, kallite ja kasumile orienteerituna. Seda on oluline teada eelkõige kommunikatsiooni- ja PR-tiimil, et saaks tööd paremini ning selgemalt planeerida.

Selleks, et teaksid oma positsiooni turul või avalikkuse hoiakut, on tarvis läbi viia meediauuring, mõõtmaks ettevõtte, kampaania või projekti mainet. Soovitame meediamonitooringut ja analüüsi teha järjepidevalt, näiteks kord kvartalis, et oleksid kuvandiga kursis ja teaksid, mida teist arvatakse. Nii on kommunikatsiooni ja avalike suhete tööülesanded selgemad ning eesmärgipärasemad.

Kuvandi mõõtmine annab väga hea ja põhjaliku ülevaate sellest, kuidas avalikkus näeb ettevõtet, projekti või kampaaniat. Mõõtmine hõlmab nii televisiooni, trükimeediat, raadiot kui ka sotsiaalmeediat.

Brand Management Services We Provide

Sollicitudin dictum amet ipsum

Annab ülevaate, kuidas meedia ja avalikkus teid näeb.

Lorem nulla amet

Saab selguse, kas firmasisene ja avalik kuvand ühtib.

Purus sollicitudin dictum idom

Oluliselt selgemaks saab kommunikatsiooni ja avalike suhete tööülesanded.

Dio dictum purus lorem vel ante

Annab hea tagasiside töö tulemuslikkusest.

Nulla lorem glavrida amos

Peegeldab ettevõtte tugevusi ja nõrkusi.

Lorem nulla amet

………———……..———________

Seven Media

We help you lorem ipsum dolor sit amet glavrida nulla!